Stadsmuseet
Norrmalm

Gryning

Placering:Brunkebergstorg (1979/2003)
Konstnär:Stefan Thorén
Material:järn

Vid Medborgarplatsens omdaning 2003 beslutades att Stefan Thoréns konstverk, som varit placerat där sedan 1979, skulle flyttas. ”Gryning” fick ny placering på Brunkebergstorg. Skulpturen är skapad av svetsat järn och målad i svart med förgyllda detaljer. Konstverket är placerat i nord-sydlig riktning och skildrar hur solljuset driver nattens skuggor mot norr. Banken intill, Brunkebergstorg 8, har utsmyckningsdetaljer i portiken, också skapade av Stefan Thorén, som på ett mycket fint sätt korresponderar med ”Gryning”, trots att det inte alls var planerat så.

Konstverket är tillfälligt flyttat pga arbeten på Brunkebergstorg.

Utsmyckning i portik

Utsmyckning i portik