Stadsmuseet
Norrmalm

Mitt hjärta i världen

Placering:Norra Bantorget (1989)
Konstnär:Nils Dahlgren
Material:rostfritt stål

Denna skulptur är en gåva från Svenska folkrörelser och intresseorganisationer till Olof Palmes minne. Nils Dahlgren har blankpolerat plana, konvexa eller konkava ytor för att i verket framkalla speglingar från omgivningen och därmed en dynamisk växelverkan med miljön runt omkring. På sockeln finns följande texter inskrivna: Alla folks frihet, hela världens fred och Allas lika värde, allas lika rätt.