Stadsmuseet
Sätra

Vatt

Placering:Nya Sätra torg (2010)
Konstnär:Ann Rosén
Material:(Ljudkonstverk)

Ann Roséns ljudkonstverk "Vatt" är Stockholms stads första permanenta ljudkonstverk, där allt är osynligt för ögat och allt är möjligt för örat. Verket kan beskrivas som en slags ljudfontän där slumpvisa kaskader stiger upp ur gallerbrunnar i marken.

"Energin i verket varierar över året, ljuden är hämtade från omgivningen och bearbetas i realtid i en ständigt föränderlig process", säger konstnären Ann Rosén om sitt konstverk.

Foto: Mats Liljequist