Stadsmuseet
Norrmalm

Frihetens Källa

Placering:Norrmalmstorg (1994)
Konstnär:Björne Selder
Material:granit, röd

1990 startade Måndagsrörelsen sina manifestationer på Norrmalmstorg för att visa sitt stöd för och solidaritet med de baltiska ländernas strävan efter självständighet.

I samband med omdaningen av torget beslutades att ett monument till minne av de baltiska folkens frihetskamp skulle uppföras. Björne Selders verk består av tre stående granitblock med vatten sköljande över stenarnas polerade delar.