Stadsmuseet
Gamla stan

Mårten Trotzigs gränd

Konstnär:
Material:

Strax ovanför den första backen på Prästgatan ser vi till vänster Mårten Trotzigs gränd. Här märks nivåskillnaden särskilt tydligt. När staden anlades gick strandlinjen där nere, där gränden slutar. Detta är också Gamla stans smalaste gränd, på sina ställen endast 90 cm bred!

Gränden är uppkallad efter Mårten Traubtzich, som kom från Tyskland 1581. I sin adelsköld hade han en druvklase, en Traube. Men i Sverige blev han känd som Trotzig, köpman och borgare i Stockholm. Huset i hörnet, till vänster om gränden tillhörde honom.  Så småningom blev han med hjälp av sin kopparhandel på Järntorget stadens rikaste man. Under en affärsresa till Falun blev han överfallen och mördad 21 mars, 1617.

Mårten Trotzigs gränd

Mårten Traubzigs hus