Stadsmuseet
Gamla stan

Obelisk

Placering:Slottsbacken (1800)
Konstnär:Louis Jean Desprez
Material:granit

Den 22 meter höga granitobelisken ritades av Louis Jean Desprez, tidens främste arkitekt och scenograf, på beställning av Gustav III som på detta sätt ville visa sin tacksamhet för borgerskapets vakthållning under ryska kriget 1788 - 1790.

En äkta obelisk skall egentligen vara en i ett enda stycke huggen stenpelare (monolit) som slutar i en pyramidliknande spets, ett s.k. pyramidion. Obeliskerna var i Egypten symboler för solen. Obelisken på Slottsbacken är uppbyggd av flera stenblock.

Verket ägs/förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Carl Johan Hjelm (1771 -1827), "Slottsbacken". Akvarell, 1820-tal.