Stadsmuseet
Gamla stan

Runsten

Placering:In the corner Kåkbrinken/Prästgatan
Konstnär:Unknown
Material:granit

Här vid hörnet mellan Kåkbrinken och Prästgatan kan vi se en runsten som en del av husgrunden. På runstenen står det: ”Torsten och Frögunn lät resa stenen efter sin son”. Frögunn är ett hedniskt kvinnonamn och stenen antas vara från 1000-talet, huggen av en runhuggarmästare från Uppland. Stenen är två hundra år äldre än Stockholm!

Stenen har antagligen kommit hit som byggmaterial och var den ursprungligen stått vet ingen längre.

Kanonen placerades här någon gång på 1600-talet för att skydda mot de stora vagnar som börjat trafikera de smala gatorna. Kanonen fungerade som ett slags gammaldags fornminnesskydd. 

Runsten