Stadsmuseet
Gamla stan

Sankt Göran och draken

Placering:Köpmanbrinken (1912-1913)
Konstnär:Bernt Notke
Material:brons

Den 10 oktober 1912, på årsdagen av slaget vid Brunkeberg, avtäcktes denna bronsversion av Bernt Notkes skulpturgrupp "Sankt Göran och draken" som hade funnits i Storkyrkan sedan 1489. Tanken med kopian var att genom att använda varaktigare material än originalet, kunna placera verket utomhus.

Myten om Sankt Göran och draken var välkänd i Europa men Sten Sture d.ä. ville ge konstverket ett tydlig budskap. Verket beställdes som minne av hans och svenskarnas seger över danskarna vid Brunkeberg 1471. Sankt Göran skulle symbolisera Sten Sture och svenskarnas godhet och mod och draken representera det onda, danskarna. Prinsessan föreställer den anfallna staden Stockholm och nationen. Skulpturgruppen har fått ett mycket expressivt uttryck. Kampen är skoningslös och häftig och under draken ligger rester av flera kroppar. Sankt Göran anfaller draken och Prinsessan avvaktar bedjande stridens utgång. Bronskopian är av god kvalitet, men vi rekommenderar också varmt ett besök i Storkyrkan.

Invigning av Sankt Göran och draken 1912 (Foto: Stockholms stadsmuseum).

Bilden visar Bernt Notkes träskulptur i Storkyrkan från år 1489. Skulpturen är utförd i snidad ek, förgylld och bemålad, med detaljer av älghorn.

Bilden visar Bernt Notkes träskulptur i Storkyrkan från år 1489. Skulpturen är utförd i snidad ek, förgylld och bemålad, med detaljer av älghorn.