Stadsmuseet
Hammarby sjöstad

Vattentrappa

Placering:Sjöstadsparterren/Kölnagatan 20-24 (2002)
Konstnär:Dag Birkeland
Material:röd älvdalskvartsit, fiberoptik

För att skapa en trivsam atmosfär i bostadsområdet runt Sjöstadsparterren, har en kanal byggts som sträcker sig från Sickla sluss till Hammarby Sjö. Dag Birkeland, som ofta har haft vatten som ledmotiv i sina verk, fick i uppdrag att åstadkomma en intressant vattenvandring från källan till utloppet och skapa en avslutning på Sickla kanal.

Konstnären har gjort en "Vattentrappa" där diagonalt ställda stenblock i älvdalskvartsit bildar trånga passager som framkallar pendlande vattenrörelser, likt en artificiell fjällbäck. På kvällar och nätter belyses vattnet underifrån och ljusreflexer uppstår mot vattentrappans stenväggar.