top.png
skulptur stockholm4.jpg
 
 

Information om skulptur.stockholm.se 

www.skulptur.stockholm.se innehåller information om Stockholm stads samling av konstverk på allmän plats. Webbsidan skrivs och underhålls av Stadsmuseet. Observera att sidan ännu inte innehåller uppgifter om alla Stockholms stads offentliga verk. Sidan kompletteras efter hand.
Konstverken är sorterade på stadsdelar men kan också sökas fram på konstnärsnamn, titel på konstverket eller placering i staden.

Upphovsrättsligt skydd
Konstverken på denna hemsida skyddas av upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverken inte får återges eller tillgängliggöras för allmänhet utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering av konstverket till webb-sida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod. Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt i Sverige återges på denna hemsida med tillstånd av Bildupphovsrätt, www.bus.se. Vid önskan att nyttja verket ska Bildupphovsrätt kontaktas, telefon 08-54 55 33 80 eller e-mail bildupphovsratt@bildupphovsratt.se

Vård och underhåll
Stadsmuseet ansvarar för vård, underhåll och restaurering av konstverk på allmän plats. Om förändringar i staden gör att ett konstverk måste få annan placering, utses den nya platsen av Stockholm konst.

Skador, skadegörelse, stöld
Stadsmuseet är tacksamt för information om skador och stöld av konstverk på allmän plats. Kontakta oss på samlingsenheten@stockholm.se eller på telefon, vxl 08 508 31 600.

Klotter, extern belysning och vattenproblem i fontänskulpturer
Trafikkontoret sköter detta. Länk till Trafikkontorets felanmälan:
https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=synpunktsportalen

 

stockholm.se  

 


Tillbaka
bottom.png