Stadsmuseet
Norrmalm

Strindbergscitat

Placering:Drottninggatan 67-85 (1998)
Konstnär:FA+ (Ingrid Falk, Gustavo Aguerre)
Material:rostfritt stål

Under den första Strindbergsfestivalen 1994 målade konstnärerna Ingrid Falk och Gustavo Aguerre 83 citat av August Strindberg direkt på Drottninggatans asfalt. Detta blev mycket uppmärksammat och beslut fattades att permanenta ett antal citat i rostfritt stål.

Med sin storlek, sin alternerande höger- och vänsterorientering och Strindbergs provocerande meddelanden förändrar citaten gatans koreografi, genom att gående stannar upp för att läsa eller vandrar i sick-sack längs textremsan med vridet huvud.