Stadsmuseet
Södermalm

Stående figur

Placering:Götgatan/Katarina Bangata (1998)
Konstnär:Rune Rydelius
Material:brons

Rune Rydelius skulptur kan först leda tanken till futurismen, men i detta fall har den yttre formen uppkommit som en logisk följd av konstnärens arbetssätt.

Med våt lera och kartongbitar åstadkommer han ytor och former riktade mot varandra, former i samtal och i inbördes konflikt. Just denna skulptur, en figur i kontrapostställning, har sitt ursprung i en enkel krokistudie.