Stadsmuseet
Nälsta

Venus och Nerthus bidande sin tid

Placering:Trolle Bondes gata/Nälstaparken (1996)
Konstnär:Lena Lervik
Material:brons

Konstnären beskriver tankarna bakom verket med följande ord: "Nerthus är en av nordens tidigaste fruktbarhetsgudinnor och Venus en sydeuropeisk variant. När det gäller "bidande sin tid" syftar jag på att detta är kvinnor som har hunnit så långt i livet att de vågar vara sig själva - de kan bara vara till - utan alla anorektiska skönhetsideal som ju i vår tid är ganska dominerande. De bidar alltså sin tid att bli återupprättade som äkta kvinnor. I fullkomlig vila ägnar de sig här åt något som ju vi nordbor har blivit kända för och som vi i vårt klimat verkligen behöver; soldyrkan."

Lena Lervik är en av våra mest anlitade skulptörer, vars verk ofta koncentrerar sig kring kvinnomotiv och relationen mor - barn, men även kvinnan som gudsbild.