Stadsmuseet
Södermalm

Dionysos

Placering:Fatbursparken (1997)
Konstnär:Roland Haeberlein, R Ekberg
Material:brons

Dionysos var dryckenskapens gud men symboliserade också den upproriska kraften och det djuriska. Denna version har en arkaisk gudabild i centrum. För att förstärka intrycket av uppror och dunkla drifter har skulpturen en inbyggd dimbildare som sänder ut små ångpuffar.

För tillfället är skulpturen magasinerad p g a det pågående arbetet med Citybanan.