Stadsmuseet
Östermalm

FN-monumentet

Placering:Djurgården, vid Källhagen
Konstnär:Liss Eriksson
Material:brons

I ett samarbetsprojekt mellan Statens konstråd, Försvarsdepartementet, Kamratföreningen Bataljonen, Djurgårdsförvaltningen och Stockholms konstråd framtogs detta minnesmärke över svenskar som omkommit i FN-tjänst. Den vackert patinerade bronsen är uppvärmd och håller sig snöfri vintertid.

Verket ägs/förvaltas av Statens Fastighetsverk.