Stadsmuseet
Tallkrogen

Tröst

Placering:Tallkrogsplan (1976)
Konstnär:Sven Lundqvist
Material:kalksten

Sven Lundqvist arbetade i en förenklad stil som kan verka naiv men nog torde återgå på hans stora beundran för den italienske skulptören Marino Marini. I gotländsk kalksten har han här mejslat fram en tröstande fader.