Stadsmuseet
Östermalm

Protest

Placering:Hakberget (1986)
Konstnär:Torsten Fridh
Material:granit

Kampen för ett rättvist och demokratiskt samhälle manifesteras i detta verk, som också är ett minnesmärke över arbetarrörelsens förstamajdemonstrationer. Konstverket består av tre höga granitblock, där det i mitten formats som en knuten hand. Torsten Fridh manar till strid.